Tablå för SR Sápmi

Sameradion sänder program och nyheter på samiska.

TidProgram
06:00
Musikstund

08:00
Sydsamiska

Daaletje jïh siebriedahkesaernieh Åarjelsaemiengïelesne / I Åarjelsaemien hör du aktualitets och samhällsbevakning på sydsamiska.

09:00
Musikstund

10:00
Lulesamiska

Julevsámebåddå / Program på Lulesamiska

11:00
Musikstund

12:00
Sydsamiska

Daaletje jïh siebriedahkesaernieh Åarjelsaemiengïelesne / I Åarjelsaemien hör du aktualitets och samhällsbevakning på sydsamiska.

13:00
Musikstund

14:00
Lulesamiska

Julevsámebåddå / Program på Lulesamiska

15:00
Biellu

Ođđasat, dálkedieđut ja áigeguovdilis ságat, mánáid- ja nuoraidprográmmat, musihkka ja guoimmuheapmi/ Nyheter, väderrapporter och aktualiteter, barn- och ungdomsprogram samt musik och underhållning.

16:00
Musikstund

18:00
Sydsamiska

Daaletje jïh siebriedahkesaernieh Åarjelsaemiengïelesne / I Åarjelsaemien hör du aktualitets och samhällsbevakning på sydsamiska.

19:00
Musikstund

20:00
Lulesamiska

Julevsámebåddå / Program på Lulesamiska

21:00
Biellu

Ođđasat, dálkedieđut ja áigeguovdilis ságat, mánáid- ja nuoraidprográmmat, musihkka ja guoimmuheapmi/ Nyheter, väderrapporter och aktualiteter, barn- och ungdomsprogram samt musik och underhållning.

22:00
Musikstund

00:00
Sydsamiska

Daaletje jïh siebriedahkesaernieh Åarjelsaemiengïelesne / I Åarjelsaemien hör du aktualitets och samhällsbevakning på sydsamiska.

01:00
Musikstund

02:00
Lulesamiska

Julevsámebåddå / Program på Lulesamiska

03:00
Biellu

Ođđasat, dálkedieđut ja áigeguovdilis ságat, mánáid- ja nuoraidprográmmat, musihkka ja guoimmuheapmi/ Nyheter, väderrapporter och aktualiteter, barn- och ungdomsprogram samt musik och underhållning.