Tablå för SR Sápmi

Sameradion sänder program och nyheter på samiska.

TidProgram
06:00
Musikstund

08:00
Sydsamiska

Daaletje jïh siebriedahkesaernieh Åarjelsaemiengïelesne / I Åarjelsaemien hör du aktualitets och samhällsbevakning på sydsamiska.

09:00
Musikstund

10:00
Lulesamiska

Julevsámebåddå / Program på Lulesamiska

11:00
Musikstund

12:00
Sydsamiska

Daaletje jïh siebriedahkesaernieh Åarjelsaemiengïelesne / I Åarjelsaemien hör du aktualitets och samhällsbevakning på sydsamiska.

13:00
Musikstund

14:00
Lulesamiska

Julevsámebåddå / Program på Lulesamiska

15:00
Vahku buoremus

Rádio Sápmi

15:30
Utblick Sápmi

Mannan vahkku deháleamoš ođđasat ja čiekŋalat čuovvoleapmi áigeguovdilis áššis dehe dáhpáhusas./Utblick Sápmi är en sammanfattning av veckans nyheter och fördjupning med debatt av aktualiteter och händelser

16:00
Musikstund

18:00
Repris från eftermiddagen