Tablå för SR Sápmi

Sameradion sänder program och nyheter på samiska.

TidProgram
06:00
Musikstund

08:00
Sydsamiska

Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjeme

09:00
Musikstund

10:00
Lulesamiska

Dán bielen gulldala ådåsijt ja reportássjajt julevsábmáj. NRK Sápmi prográmmajt buvtadi.

11:00
Musikstund

12:00
Sydsamiska

Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjeme

13:00
Musikstund

14:00
Lulesamiska

Dán bielen gulldala ådåsijt ja reportássjajt julevsábmáj. NRK Sápmi prográmmajt buvtadi.

15:00
Dulvi

Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.

16:00
Musikstund

18:00
Sydsamiska

Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjeme

19:00
Musikstund

20:00
Lulesamiska

Dán bielen gulldala ådåsijt ja reportássjajt julevsábmáj. NRK Sápmi prográmmajt buvtadi.

21:00
Dulvi

Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.

22:00
Musikstund

00:00
Sydsamiska

Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjeme

01:00
Musikstund

02:00
Lulesamiska

Dán bielen gulldala ådåsijt ja reportássjajt julevsábmáj. NRK Sápmi prográmmajt buvtadi.

03:00
Dulvi

Fördjupande program om samiska samhällsfrågor och fenomen, med en konstruktiv infallsvinkel.