Coyote Peterson: Brave the wild

Animal Planet fredag 12:45 - 13:15

Into The Anacondas' Den. Coyote beger sig till Brasilien för att hitta pantanalkajmanen. Coyote simmar bredvid dem i de pirayatäta vattnen och studerar samtidigt deras perfekta rovdjursmentalitet. 11/10 år 2020 i Animal Planet

30min2019Säsong 1. Del 15
  1. 12:20Meet the penguins
  2. 13:15Coyote Peterson: Brave the wild