Animal Planet - Crikey! It's the Irwins

Crikey! It's the Irwins

Animal Planet Idag 09:25 - 10:20
Swimming With Steve

Bindi simmar med valhajar och hjälper till med forskningen kring dessa stora fiskar. Robert försöker rädda ett myrpiggsvin som har fastnat under en frys. Terri undersöker en grizzlybjörn.

  • Medverkande:
  • Chris Culvenor
  • Wes Dening
Dela programmet på
  1. 08:30Dogs: The Untold Story
  2. 10:20How the Earth Works