Mutant planet

Animal Planet onsdag 00:40 - 01:30

China. Den Titanic-lika kollisionen mellan Indien och Asien skapade jordens största bergsområde. Bara de djur som kunde anpassa sig till terrängen överlevde. 10/05 år 2021 i Animal Planet

50min2014Säsong 2. Del 4
  1. 23:45Mutant planet
  2. 01:30Crocodile hunter