TV-tabla.se

en snabb och överskådlig svensk TV-guide

Applied History

Axess TV lördag 15:20 - 16:00

Tom Holland. Historikern Tom Holland talar om vad vi kan lära oss av Romarrikets fall. Han talar under rubriken: Undead Rome: Te Decline, Fall and Aferlives of the Roman Empire. Kommentator är Peter Frankopan från Oxford University. Utvalda föredragshållare och kommentarer från ett seminarie om tillämpad historia som hölls på Stanford University 2-3 mars 2018

40minDel 6 av 6
  1. 14:20Spelet om haven
  2. 16:00Skådespelare om Shak..