De största romerska kejsarna

Axess TV Imorgon 18:00 - 19:00

- Nero. Nero var 17 år när han utsågs till kejsare. Under hans inkompetenta och nyckfulla styre gick Rom nästan under. Han lät döda många av sina fiender, inklusive sin mor och syster. När en brand förstörde stora delar av Rom skyllde han på och förföljde de kristna. Slutligen fick armén nog och gjorde uppror. Den vanärade Nero begick självmord

60min1997Säsong 1997. Del 3 av 6
  1. 17:00På resa med nomader
  2. 19:00Lang Lang i New York