Engelsbergssamtalen

Axess TV måndag 21:30 - 22:00

Möten med tre centraleuropeiska författare. En utrikeskorrespondent i det Öst- och Centraleuropa som uppstod efter andra världskriget och gick under 1989 kunde i sin jakt på information och perspektiv finna anledning att träffa författare och intellektuella. Ur de officiella kommunikéerna gick det ibland att läsa ut något intressant, men de var avsedda att fungera som kuliss. Tre författare av sinsemellan olika generationer var ungraren Géza Ottlik, tjecken Václav Havel och tysk-rumänskan Hertha Müller. Richard Swartz var Svenska Dagbladets man i regionen från mitten av 1970-talet och framåt. Han lärde känna var och en av tre nyss nämnda. Här samtalar han med Peter Luthersson om sina möten med dem

30min2019
  1. 21:00Veckans bok - 2019
  2. 22:00Kunglig samling bakom kulisserna