Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid

Axess TV Imorgon 22:45 - 23:00

Michael Burleigh. Michael Burleigh har Engelsbergsprofessuren LSE IDEAS vid London School of Economics. Han talar här om de fallgropar som finns när man bygger sin politik på historiska erfarenheter.

15min2019Säsong 2019. Del 7 av 30
Dela programmet på
  1. 22:00Sant eller falskt - museiföremål berättar
  2. 23:00Gergijev dirigerar Beethoven