Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid

Axess TV tisdag 10:50 - 14:00

Emma Sky. Emma Sky från Yale University i USA talar om att goda föresatser inte alltid ger upphov till goda resultat, med Irak som aktuellt exempel. Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2019

190min2019Del 12 av 30
  1. 10:00Onedinlinjen
  2. 14:00Sinne för skönhet