Engelskans olika världar

Axess TV lördag 18:30 - 19:00

Hur blev engelskan ett världsspråk?. Engelskans globala frammarsch väcker frågor om kulturell identitet och det brittiska koloniala arvets påverkan. I Indien talas det av politiker och byråkrater medan bilden är mer komplicerad i Sydafrika. Samtidigt har andra språk påverkat engelskans utveckling

30min2011Säsong 2011. Del 1 av 3
  1. 18:10Engelsbergsseminariet 2019: Historia och nutid
  2. 19:00John Ford