Förklara din forskning

Axess TV måndag 17:30 - 18:00

- Människooffer i myt och minne. Människooffer har varit en aktiv religiös tradition fram till slutet av vikingatiden. Klas Wikström af Edholm har nyligen disputerat vid Åbo Akademi. Genom att studera benfynd och skrifter från den här tiden analyserar han offerpraktiker i fornnordisk religion. Vem offrade och vem offrades? Programledare är Catta Neuding och Katarina O'Nils Franke

30min2021Säsong 2021. Del 2 av 6
  1. 17:00Panelen
  2. 18:00På tröskeln till en ny värld