Gulag - livet i de sovjetiska lägren

Axess TV Imorgon 19:00 - 20:00

Efter Josef Stalins död och Nikita Chrusjtjovs avslöjanden om hans terror började Gulag-lägren gradvis tömmas på fångar. När Aleksandr Solzjenitsyns Gulagarkipelagen publicerades 1973 blev omvärlden slutligen medveten om de sovjetiska fånglägren och vad som hade pågått där. Men efter kommunismens fall vill ryska makthavare vända blad. Spåren från Gulag försvann efter hand från landskap och minne

60min2019Säsong 2019. Del 3 av 3
  1. 18:00Kustarkeologerna
  2. 20:00Svarta Havets hemligheter