Gulag - livet i de sovjetiska lägren

Axess TV måndag 07:00 - 08:00

Efter Josef Stalins död och Nikita Chrusjtjovs avslöjanden om hans terror började Gulag-lägren gradvis tömmas på fångar. När Aleksandr Solzjenitsyns Gulagarkipelagen publicerades 1973 blev omvärlden slutligen medveten om de sovjetiska fånglägren och vad som hade pågått där. Men efter kommunismens fall vill ryska makthavare vända blad. Spåren från Gulag försvann efter hand från landskap och minne

60minDel 3 av 3
  1. 00:00Människan Monet
  2. 08:00Tutankhamuns liv och död