TV-tabla.se

en snabb och överskådlig svensk TV-guide

Järnbrukens historia

Axess TV fredag 23:50 - 07:00

Brukens framväxt och betydelse. Talare: Gert Magnusson - Bergslagen och Sveriges medeltida modernisering, Svante Nordin - Folkhemmet som arvtagare till bruksmodellen, Lars Lönnroth - Hugo Hamilton, Geijerarvet och Röde greven. Moderator: Lotta Gröning. I detta seminarie knyts järnbruken ihop med ett bredare perspektiv på samhällsutvecklingen. Sveriges historia är också i hög grad brukens historia. Berättelserom bruken handlar ofta om järnets utveckling med fokus på teknik och hantverk. Utvecklingen från småbruk till storindustri har format stora delar av det moderna välfärdssamhället, naturvetenskapen, politiken och bidragit till Sveriges omvärldskontakter.Seminariet spelades in på Engelsbergs bruk den 10 april 2019

430minDel 1 av 3
  1. 23:00Onedinlinjen - säson..
  2. 07:00Kontinenternas födel..