Kindstrand synar kulturen

Axess TV onsdag 10:30 - 14:00

Att gå mot kulturströmmen. Stina Oscarson är dramatiker och regissör. Hon är också en oberoende intellektuell som väckt och förflyttat många  frågor kring kultur och kulturpolitik de senaste åren. Bland annat har hon påtalat hur identitetspolitikens inflytande ökat  och  den  politisk styrningen av konst och kultur. Vilket pris har hon fått betala för sin hållning?

210minDel 5 av 5
  1. 10:00Legendariska badhus
  2. 14:00Krigets maskiner