Luthersson läser världslitteraturen

Axess TV fredag 16:30 - 17:00

Om Thomas Carlyle med Svante Nordin. Thomas Carlyle (1795?1881) var en av 1800-talets mest beundrade författare, en av dess ledande intellektuella. Framför allt var han historieskrivare. Och i centrum för all förändring eller utveckling satte han enskilda individer. Historien är liktydig med hjältarnas historia, de förebildliga föregångsgestalternas historia. Hjältar driver skeendet i kamp mot slemma, ondskefulla antagonister. Carlyles största triumf var ett verk i tre band, Den franska revolutionen. Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, samtalar med Peter Luthersson. Inspelat hösten 2019

30min2019
  1. 16:00Studio Axess Idéspecial
  2. 17:00Ombytta roller