Luthersson läser världslitteraturen

Axess TV torsdag 09:00 - 09:30

Om Thackeray. William Makepeace Thackeray (1811–1863) var född i Calcutta, såg som pojke Napoleon på Sankta Helena och besökte som ung Goethe i Weimar. I stort sett hela hans författarskap tillkom under en knapp tioårsperiod från mitten av 1840-talet. I hans romaner utspelar sig fiktionen som regel mot en starkt framhävd historisk bakgrund.

30minDel 5 av 6
Dela programmet på
  1. 08:00Gergijev dirigerar Beethoven
  2. 09:30Luthersson läser världslitteraturen