Luthersson läser världslitteraturen

Axess TV fredag 07:00 - 07:30

Om Thackeray. William Makepeace Thackeray (1811–1863) var född i Calcutta, såg som pojke Napoleon på Sankta Helena och besökte som ung Goethe i Weimar. I stort sett hela hans författarskap tillkom under en knapp tioårsperiod från mitten av 1840-talet. I hans romaner utspelar sig fiktionen som regel mot en starkt framhävd historisk bakgrund.

30minDel 5 av 6
Dela programmet på
  1. 00:00Idioten
  2. 07:30Luthersson läser världslitteraturen