Singapore - Framtidsstaden

Axess TV Imorgon 23:00 - 23:50

Singapores överlevnad står på spel. Hur ska en stad med begränsad yta och en snabbt växande och åldrande befolkning kunna expandera?. Och dessutom utsatt för klimatförändringar. Lösningen: bygg högre

50min2018Säsong 2018. Del 1 av 2
  1. 22:00Krönikan
  2. 23:50Flygets historia