Singapore - Framtidsstaden

Axess TV Imorgon 19:00 - 20:00

Singapores överlevnad står på spel. Hur ska en stad med begränsad yta och en snabbt växande och åldrande befolkning kunna expandera?. Och dessutom utsatt för klimatförändringar. Lösningen: bygg högre

60min2018Säsong 2018. Del 1 av 2
  1. 18:00Skådespelare om Shakespeare
  2. 20:00Krönikan