TV-tabla.se

en snabb och överskådlig svensk TV-guide

Studio Axess

Axess TV Idag 15:40 - 16:10

Hur uppnår vi bästa möjliga resultat för satsade resurser?. Den analysen bör alltid göras och särskilt när det gäller att hjälpa världens fattiga och utsatta. Välövervägda kalkyler ger väldigt mycket bättre resultat än passioner och panik. Det menar Bjørn Lomborg, chef för Copenhagen Consensus Center, som har granskat och föreslagit tydliga prioriteringar bland FN:s många utvecklingsmål. Vad gäller klimatfrågan pekar hans analysmetod på att Parisavtalets förslag till utsläppsminskningar kommer att ge små resultat till stora kostnader och att man i stället bör investera tungt i forskning och utveckling av ny grön teknik. Lomborg samtalar med programledaren PJ Anders Linder. Samtalet spelades in i maj 2019

30min
  1. 14:50De stora filosoferna..
  2. 16:10Professor Sandels ny..