Varför finns vi?

Axess TV onsdag 10:00 - 14:00

Människan som meningssökare. Människan är det enda däggdjuret som ställer frågan: Vad är liv? Kan det reduceras till molekyler och atomer? Är det större än summan av dess delar?

240min2017Säsong 2017. Del 1 av 4
  1. 09:00Curt Nicolin
  2. 14:00Terrordåd genom tiderna