Varför finns vi?

Axess TV Idag 16:00 - 17:00

Människan som meningssökare. Människan är det enda däggdjuret som ställer frågan: Vad är liv? Kan det reduceras till molekyler och atomer? Är det större än summan av dess delar?

60min2017Säsong 2017. Del 1 av 4
  1. 15:30Luthersson läser världslitteraturen
  2. 17:00Curt Nicolin