Veckans bok - 2020

Axess TV onsdag 19:30 - 20:00

Granskogsfolk. David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap. I sin nya bok "Granskogsfolk: Hur naturen blev svenskarnas religion" ger sig Thurfjell i kast med svenskarnas kärlek till skogen. Vad Thurfjell finner är att skogen under sekulariseringen och urbaniseringens tidevarv har blivit en plats för svenskens privatreligiositet. Denna nya roll för skogen har kopplingar både till det asatroende och kristna Sverige men präglas samtidigt av vår samtids individualistiska världsåskådning

30min
  1. 19:10Engelsbergsseminariet 2017: Nationer, stater och imperier
  2. 20:00Hugenotternas öde