Galonisarna

Barnkanalen torsdag 18:15 - 18:35

Vitsippa. Kontorisarna tror att vitsippor är hittepå. Det måste Galonisarna ändra på!. Vitsippor och andra tidiga vårblommor är viktig mat för bin när de vaknar efter vintern och bina hjälper blommorna att bli fler. De hjälper varandra!

20min2020Säsong 2020. Del 2 av 10
  1. 18:10Brillebjörn
  2. 18:35Gigantosaurus