Sommaren före sexan

Barnkanalen torsdag 18:45 - 18:55

Dagen för hämnden är här. Men gruppen är splittrad och det verkar osäkert om planen ens ska kunna genomföras. I ett försök att verka modigare än han är går Dushan över gränsen.

10min2022S1 E6
Dela programmet på
  1. 18:35Smurfarna
  2. 18:55Alltid söka sanningen