C More Stars - Kapitalet i det 21:a århundradetSe trailern för Kapitalet i det 21:a århundradet

Kapitalet i det 21:a århundradet

C More Stars onsdag 14:30 - 16:10

Fransk dokumentär från 2019. Den franske nationalekonomen Thomas Pikettys 700 sidor tjocka bok ”Kapitalet i tjugoförsta århundradet” blev en av 10-talets bästsäljare. Med omfattande statistik och tydliga exempel beskrevs hur en allt större ekonomisk ojämlikhet vuxit fram, och vilket hot det innebär mot samhället. I denna filmversion av boken möter vi Piketty själv såväl som en rad andra ekonomer och forskare. Medverkande: Gillian Tett, Ian Bremmer, Surech Naidu, Joseph Stiglitz, Kate Williams, Thomas Piketty, Faiza Shaheen, Rana Foroohar, Francis Fukuyama,

Regi: Justin Pemberton

  1. 12:55En komikers uppväxt
  2. 16:10Godzilla 2: King of the monsters