Discovery Channel - Monster ships

Monster ships

Discovery Channel fredag 02:00 - 03:00

Helgafell. Containerfartyget Helgafell transporterar livsnödvändiga varor över lömska och farliga vatten. Besättningen får utstå svåra omständigheter för att leverera lasten i tid. 14/11 år 2019 i Discovery Channel

60min2018Säsong 1. Del 2 Mer om TV-serien
  1. 01:00Expedition unknown
  2. 03:00Dual survival