Discovery Science - How do they do it?

How do they do it?

Discovery Science onsdag 18:30 - 18:55

Tennis Balls, Surround Sound. Hur förses New York med de finaste stekarna? Hur görs de bästa surrondsystemen? Och hur produceras och testas tennisbollar?. 06/11 år 2019 i Discovery Science

25min2011Säsong 9. Del 17 Mer om TV-serien
  1. 17:40Strip the Cosmos
  2. 18:55How do they do it?