Discovery Science - Truth behind the moon landing

Truth behind the moon landing

Discovery Science Idag 09:38 - 10:26

Fire In The Cockpit. Månlandningen år 1969 har blivit omdiskuterad och flera konspirationsteorier ifrågasätter om den verkligen har ägt rum. Kan händelsen ha iscensatts för propagandasyften?. 11/11 år 2019 i Discovery Science

48min2019Säsong 1. Del 1 Mer om TV-serien
  1. 08:50Man v the universe
  2. 10:26Extreme engineering