Den troendes tjänst, Med Stig "Lillebror" Fredriksson avsnitt 3

Kanal 10 Idag 17:30 - 18:00

Stig "Lillebror" Fredriksson undervisar om den troendes tjänst. Att vi som troende har ett ansvar att gå ut och vinna folk till Jesus

30min
  1. 17:00Bibelstudiet
  2. 18:00Nyheterna