Den troendes tjänst, Med Stig "Lillebror" Fredriksson avsnitt 4

Kanal 10 Idag 09:30 - 10:00

Stig "Lillebror" Fredriksson undervisar om den troendes tjänst. Att vi som troende har ett ansvar att gå ut och vinna folk till Jesus

30min
  1. 09:00Församlingen Arken Samtalsprogram Gunnar Bergling, Rättfärdighet - Del 9
  2. 10:00Nyheterna