Den troendes tjänst, Med Stig "Lillebror" Fredriksson avsnitt 8

Kanal 10 Idag 17:30 - 18:00

Stig "Lillebror" Fredriksson undervisar om den troendes tjänst. Att vi som troende har ett ansvar att gå ut och vinna folk till Jesus

30min
  1. 17:00Församlingen Arken Samtalsprogram Gunnar Bergling, Hebr 13 Goda råd - Del 2
  2. 18:00Nyheterna