Från mitt Fönster - Rigmor Holst

Kanal 10 Idag 09:30 - 10:00

I programmet Från mitt fönster får vi lyssna till Rigmor Holst egna tankar och funderingar kring Gud och hennes relation med skaparen. Hon uppmuntrar dig att se Gud i detaljerna, våga se det Gud ser hos dig och andra. Rigmor vill ge dig frimodighet och uppmuntran att leva det kristna livet. Något som endast kan ske när vi blir totalt genomsyrade av Gud. Då kommer glädjen naturligt att fylla dig och du kan le åt varje dag som kommer

30min
  1. 08:30Program från Arken
  2. 10:00Gudstjänst Kristet Center Örebro