OAS-rörelsens sommarmöte i Ljungby 2019 - Sebastian Stakset

Kanal 10 onsdag 20:00 - 22:00

Oas-rörelsens konferensmöten sommaren 2019 i Ljungby. Den 9:e av sammanlagt 9 gudstjänster

120min
  1. 19:30Hjärta för OAS - Intervjuprogram fra°n Sommarmo¨te i Ljungby info¨r - Sebastian Stakset 27 juli 19.00 2019
  2. 22:00Nyheterna