Slaget om bibeln

Kanal 10 lördag 23:00 - 23:30

Följ med Karl-Henrik Wallerstein, Präst och Doctor in Old Testament Exegesis, för att utforska Bibelns trovärdighet och äkthet i en serie i fyra delar. Karl-Henrik argumenterar för att inte bara delar av Bibeln utan alla 66 böcker är tillförlitliga

30min
  1. 22:30Mission of hope
  2. 23:30Conversations with Dr Lindsey Graham - Ljud av lovprisning