TV-tabla.se

en snabb och överskådlig svensk TV-guide

Att stärka kustområden

Kunskapskanalen onsdag 16:45 - 17:00

Hur kan vi hitta rätt balans för att ge mat till alla människor och samtidigt bara ta det som jorden mäktar med?. Går det att ha en småskalig produktion som tar tillvara på de resurser som finns och samtidigt ger mat till många? Gilbert F. Houngbo, chef IFAD, talar om småskalig fiskproduktion och småskaligt jordbruk. Arrangör: EAT Stockholm food forum. Repris från 2018

15min
  1. 16:10En resa i skärpedjup..
  2. 17:00Island runt