Forum: Liberalernas landsmöte

Kunskapskanalen söndag 10:00 - 10:45

Svensk politik från 2019. Forum: Liberalernas landsmöte. Liberalernas håller landsmöte i Västerås. Hålltider:Kl 08.00 väljs ny partistyrelse. Därefter blir det förhandlingar om hälso- och sjukvård följt av frågor om alkohol, narkotika och tobak. Kl 10. 00 förhandlingar om klimatfrågor med ett inledningstal av Joar Forsell (L), klimatpolitisk talesperson. Under eftermiddagen förhandlas frågor om bland annat jämställdhet och kultur. Bisittare: Åsa Malmström (L), f d stabschef hos Jan Björklund. 17/11 år 2019 i SVTK

45min2019Säsong 2019. Del 4 av 5
  1. 09:00UR Samtiden
  2. 10:45UR Samtiden