TV-tabla.se

en snabb och överskådlig svensk TV-guide

Mobilitetstjänster

Kunskapskanalen torsdag 16:20 - 16:35

Hållbar mobilitet som tjänst fungerar även på landsbygden. Däremot behöver den se annorlunda ut. Åsa Hult från IVL Svenska Miljöinstitutet berättar och ger exempel på hur sådana mobilitetstjänster kan se ut. Arrangör: Gröna bilister. Repris från 29/4

15min
  1. 16:00Mikromobilitet
  2. 16:35Hur virtuell verklig..