TV-tabla.se

en snabb och överskådlig svensk TV-guide

Paris prioriterar fotgängare

Kunskapskanalen torsdag 15:25 - 16:00

Vice borgmästaren i Paris, Christophe Najdovski beskriver det omfattande arbetet med att förändra gator och torg till platser för människor och inte enbart fordon. Arrangör: Gröna bilister. Repris från 29/4

35min
  1. 14:55Är bilen den nya cig..
  2. 16:00Mikromobilitet