UR Samtiden

Kunskapskanalen söndag 09:00 - 15:00

Svenskt samhällsprogram från 2019. 9:00 Kärlek = galenskap? 9:45 Det nya Sverige. 10:30 Regeringsbildningen - processen, ideologierna och resultatet. 11:15 Med fokus på mänskliga rättigheter. 12:00 MIK som motståndskraft för alla. 12:45 Ungas nyhetsanvändning under lupp. 13:30 MIK - Så enkelt är det. 14:15 Makthavare i media - kan man lita på dem?

360min2019Säsong 2019. Del 342 av 365
  1. 23:35Gandhi, mannen bakom myten
  2. 15:00Världens broar