UR Samtiden

Kunskapskanalen onsdag 14:00 - 17:00

Svenskt samhällsprogram från 2020. 14:00 Göteborgsoperans hållbarhetsarbete. 14:15 Mat - om vi bryr oss om planeten. 15:00 Stadsdelsväxthus. 15:20 Hur odlar vi staden?. 15:35 Från odlingslåda till hektar. 15:50 Integration och livsmedelsförsörjning. 16:05 Nästa nivå för matproduktion i staden. 16:20 Recept för att hitta atomära defekter. 16:35 Teknik och frivilliga släcker bränder och räddar liv

180min2020Säsong 2020. Del 22 av 365
  1. 00:05Sanningen om Franco
  2. 17:00Antikmagasinet