Expedition överlevnad: Andra världskriget

National Geographic onsdag 17:00 - 18:00

Djungelflykt. Överlevnadsexperten Hazen Audel följer i fotspåren efter 11 amerikanska soldater som rymde från ett fångläger på Filippinerna under det andra världskriget. Spåren löper över djungelön Palawan och rakknivsvassa mangroveträsk, förrädiska grottor och dödliga rovdjur. Beväpnad enbart med samma spartanska utrustning som soldaterna på sin tid vill Hazen se om han har det som krävs för att överleva. ,

60min2019Säsong 1. Del 1 av 6
  1. 16:00Car S.O.S.
  2. 18:00Expedition överlevnad: Andra världskriget