Otroliga maskiner

National Geographic lördag 09:00 - 10:00

Oljeriggens explosion. Oljeriggen Brent Delta har utvunnit olja och gas från hav i över 40 år. När oljefälten börjar sina demonteras riggen vid Storbritanniens nordöstra kust

60min2018Säsong 1. Del 4 av 6
  1. 08:00Otroliga maskiner
  2. 10:00Haverikommissionen