Nickelodeon - School of Rock

School of Rock

Nickelodeon onsdag 21:18 - 21:42

Strålande affärer. För en skoluppgift låter Zack klasskamraterna investera i Lawrence framtid, vilket inbringar pengar men sätter Lawrence under strikt kontroll av sina investerare. Summer & Tomika hjälper Dewey att studera för att få sin lärarexamen

24min2016Säsong 2. Del 5 Mer om TV-serien
  1. 20:56School of Rock
  2. 21:42Victorious