Rättighetsbärarna

SVT1 onsdag 23:00 - 23:30

Svensk utbildningsserie från 2019. Barnrätt och föräldrarätt. Barnrätt och föräldrarätt. Hur bör myndigheter arbeta för att ta reda på vad som är det bästa för barnet när familjesituationen är komplex?. Vi träffar tre ungdomar som alla varit i kontakt med myndigheterna på grund av situationer i hemmet. 27/11 år 2019 i SVT1

30min2019Säsong 2019. Del 3 av 6
  1. 22:30Idrottens himmel och helvete
  2. 23:30Fatta historia