Flottans Muntergökar (1955)

Flottans muntergökar (1955, 91 minuter) Den kryssare som löjtnanterna Bob (Holmsten) och Bernhard (Söderblom) tjänstgör på ska avlägga besök i sydligare hamnar. Kryssarens kapten (Stig Järrel) har en dotter, Harriet, som är kär i Bob, men enligt mamman borde gifta sig med den nyrike Bernhard. Ombord målar fartygets olycksfåglar, matroserna Alexander (Elfving) och Halvard (Dahlström) skrovet

Kommande sändningar

Inga tablålagda sändningar de närmsta sju dagarna.