Tablå för SR Sápmi

Sameradion sänder program och nyheter på samiska.

TidProgram
06:00

Musikstund

08:00

Sydsamiska

Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjeme

09:00

Musikstund

10:00

Lulesamiska

Dán bielen gulldala ådåsijt ja reportássjajt julevsábmáj. NRK Sápmi prográmmajt buvtadi.

11:00

Musikstund

12:00

Sydsamiska

Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjeme

13:00

Musikstund

14:00

Lulesamiska

Dán bielen gulldala ådåsijt ja reportássjajt julevsábmáj. NRK Sápmi prográmmajt buvtadi.

15:00

Rádio Sápmi

Rádio Sápmi

16:00

Musikstund

18:00

Sydsamiska

Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjeme

19:00

Musikstund

20:00

Lulesamiska

Dán bielen gulldala ådåsijt ja reportássjajt julevsábmáj. NRK Sápmi prográmmajt buvtadi.

21:00

Rádio Sápmi

Rádio Sápmi

22:00

Musikstund

00:00

Sydsamiska

Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjeme

01:00

Musikstund

02:00

Lulesamiska

Dán bielen gulldala ådåsijt ja reportássjajt julevsábmáj. NRK Sápmi prográmmajt buvtadi.

03:00

Rádio Sápmi

Rádio Sápmi