Dagens tv-tablå för Kanal 10

Kristen TV-kanal

TidProgram
06:00

Nyheterna

inga Detaljer

06:15

Techtips

Kanal 10s bästa tips på utrustning och dess användning för att förbättra mediaproduktioner i församlingar, tv och sociala medier

06:30

Söndagsmöte i Pilgrim Studio

Söndagsmöte i Pilgrim Studio

07:30

Ajankohtaista Taivaasta

Finska program med Håkan och Pia Westergård

08:00

Hönökonferensen 2021

4/7 22.00 Johanna Samuelsson

09:30

Hönökonferensen 2021

Bibelstudium med Åsa Molin

10:15

Hönökonferensen 2021

Bibelstudium med Åsa Molin

12:00

Göran Duveskog och Trosgnistan med gäster

Repris

14:30

Techtips

Kanal 10s bästa tips på utrustning och dess användning för att förbättra mediaproduktioner i församlingar, tv och sociala medier

14:45

Kyrkovalet 2021

Ett viktigt datum, 19 september 2021. Då väljer Svenska kyrkan sina beslutsfattare som inte är präster och biskopar utan representanter för politiska partier och andra grupperingar. Se programmet om Kyrkomötet, om valet och vilka du kan välja! Ett viktigt val för hela kristenheten och för vårt land som helhet

16:00

Pilgrim Media

Pilgrim Media producerar tv-program för Kanal 10 och sänder framför allt predikningar men du kan också få se ett och annat vittnesbörd eller sångprogram. Läs mer på www.pilgrim-media.tv

16:30

Från Pastor Gunnars hjärta

Oskar Tjäder samtalar med Pastor Gunnar Bergling utifrån olika ämnen

17:00

30 min med Trosgnistan

Program från Trosgnistan med Göran Duveskog och många andra

17:30

Politikens människor

Politikens människor är en programserie som lyfter fram människors insatser i ledningen av vårt samhälle. En utgångspunkt är hur man utifrån kristna värderingar eller andra värderingar, vill forma vårt land. Vi möter politiker från de åtta största partierna. Det kan också vara andra personer som arbetar med politiska frågor. Intervjupersonerna finns på varierande nivåer i samhället; kommun, region/län och nationellt. Vi speglar personens bakgrund, uppdrag och politiska målsättningar

18:00

Gudstjänst från Kristet Center Örebro

Gudstjänst från Kristet Center Örebro

20:00

Homecoming Friends

Homecoming Friends Ett storslaget musikprogram från våra vänner i USA. Bill och Gloria Gaither tillsammans med vänner erbjuder dig en halvtimme med fantastisk lovsång. Homecoming Friends samlar några av de bästa musikerna som finns inom kristenheten

20:30

Rakt av med Owe Carlsson

Carl-Gustav Severin & Sebastian Stakset

21:00

Arken

En plats där Guds härlighet bor. I denna serie tar vi oss bakom kulisserna i församlingen Arken och får träffa Linda och Gunnar Bergling med deras medarbetare. De berättar om hur allt startade, vad som ligger på församlingens hjärta och vad de drömmer om framåt

21:30

Sångskatten

inga Detaljer

22:00

Hillsong med Pastor Brian Houston

Predikan av Pastor Brian Houston från Hillsong Church i Australien

22:30

Konsert med Sarah Kelly från Nyhemsveckan 2011

inga Detaljer

23:30

Det bästa med Börje Claesson

Nya och äldre program med Börje Cleasson

00:00

Pilgrim Media

Pilgrim Media producerar tv-program för Kanal 10 och sänder framför allt predikningar men du kan också få se ett och annat vittnesbörd eller sångprogram. Läs mer på www.pilgrim-media.tv

00:30

Från Pastor Gunnars hjärta

Oskar Tjäder samtalar med Pastor Gunnar Bergling utifrån olika ämnen

01:00

30 min med Trosgnistan

Program från Trosgnistan med Göran Duveskog och många andra

01:30

Politikens människor

Politikens människor är en programserie som lyfter fram människors insatser i ledningen av vårt samhälle. En utgångspunkt är hur man utifrån kristna värderingar eller andra värderingar, vill forma vårt land. Vi möter politiker från de åtta största partierna. Det kan också vara andra personer som arbetar med politiska frågor. Intervjupersonerna finns på varierande nivåer i samhället; kommun, region/län och nationellt. Vi speglar personens bakgrund, uppdrag och politiska målsättningar

02:00

Gudstjänst från Kristet Center Örebro

Gudstjänst från Kristet Center Örebro

04:00

Homecoming Friends

Homecoming Friends Ett storslaget musikprogram från våra vänner i USA. Bill och Gloria Gaither tillsammans med vänner erbjuder dig en halvtimme med fantastisk lovsång. Homecoming Friends samlar några av de bästa musikerna som finns inom kristenheten

04:30

Rakt av med Owe Carlsson

Carl-Gustav Severin & Sebastian Stakset